Privacy

Bij Notiz Hotel zijn we toegewijd aan het houden van een goede band vol vertrouwen en zekerheid met onze gasten. Bovenal willen we graag duidelijk overbrengen dat Notiz Hotel niet in de sector zit van het verhandelen van data. We hebben strikte regels en voorschriften over waarom wij de persoonlijke data vergaren op de manier zoals wij nu doen, hoe wij deze data gebruiken, de gelimiteerde instanties waarop wij deze informatie zouden vrijgeven aan anderen, en hoe wij deze data veilig houden.

 

De data die wij opslaan

Boekingsdata

Wanneer je via onze website een kamer boekt, word je gevraagd om je achternaam, emailadres, ID of paspoortnummer, en creditcard informatie in te vullen. Deze data hebben wij nodig om de boeking geldig te maken. Daarnaast krijg je de optie om extra informatie in te vullen zoals je voornaam, nationaliteit en andere verzoeken of opmerkingen die ons zouden kunnen helpen om de ervaring zo persoonlijk mogelijk te maken.

Mailing Lijsten

Wanneer je er voor kiest om deel uit te maken van onze mailing lijsten, vergaren wij statistische data op zoals hoe vaak de mail geopend wordt en hoeveel clicks het genereerd. Dit doen we door gebruik te maken van industrie standaardmethoden die ons helpen de inhoud van onze mails te beteren. Afmelden van onze mailinglijst kan door onderin één van de mails op unsubscribe te klikken, of door een mail te sturen naar info@notizhotel.com.

Interne Catering Aanvraag Data

Wanneer je een interne catering aanvraag doet, is het nodig om een account aan te maken. Dit account slaat een aantal dingen op, zoals jouw historie van catering aanvragen, jouw emailadres in het geval er een update of verandering geaan wordt met betrekking tot de aanvraag, en mocht het van toepassing zijn het bedrijf wat aan de aanvraag gelinkt is. Het maken van een account en de data dat hieraan verbonden is, wordt opgeslagen puur zodat het proces van aanvragen doen dan makkelijker gemaakt wordt. Als je je account niet langer wil gebruiken en je data wil verwijderen om wat voor reden dan ook, stuur dan een mail naar info@notizhotel.com.

 

Dataopslag

Protectie

We hebben altijd maatregelen genomen om te zorgen dat al het opgeslagen persoonlijke data veilig is en hier blijven wij mee doorgaan. Dat is de reden dat alle bedrijven waar wij mee werken hebben de meest moderne veiligheidsmaatregelen getroffen om data lekken te voorkomen, ongewenste modifactie tegen te gaan of andere praktijken die in strijd zijn met het recht te preveniëren. Wij hebben een register opgesteld met welke informatie, waar opgeslagen is, en welke beperkte toegang werknemers hebben tot deze informatie.

 

Retentie

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de functies uit te voeren zoals beschreven in deze policy, tenzij er een langere periode vereist is of de wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Redenen en Wettelijke basis

Voor jouw gemak hebben we een overzicht gemaakt voor onze activiteiten met betrekking tot jouw data en de legaliteit voor het opslaan en gebruiken van de data.

Doel / Activiteit

Grondslag

Wij slaan informatie op wat jij vrijwillig aan ons verstrekt hebt in onze databases voor administratieve doeleinden, wat we nodig hebben voordat je gebruik kan maken van onze services en faciliteiten.

Toestemming

Overeenkomst

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie te vragen wanneer je aankomt bij Notiz Hotel. Je geboortedatum, woonplaats, dag van aankomst en nationaliteit kan hieronder vallen.

Wettelijke Verplichting

Wanneer je arriveerd bij Notiz Hotel, zijn we verplicht om identificatie te verifiëren wat we in dat geval doen door te vragen om identificatie document, bijvoorbeeld een ID kaart of Paspoort. We maken geen kopie van het document, tenzij anders aangegeven in de wet.

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Je persoonlijke data wordt opgeslagen in onze databases, ook na de transactie en na het verblijf, om zo te voldoen aan de regelementen beschreven in de wet en om zo in de toekomst contact op te kunnen nemen met jou en je welkom the heten in de toekomst.

Wettelijke verplichting

Legitiem belang

We creëren een profiel specifiek gebasseerd op de informative zoals jij de data aan ons verstrekt hebt.

Contract

Legitimate interest

Wij bieden services aan die je van ons aanvraagd of van dingen waarvan wij denken dat je geinteresseerd in bent, via mail, telefoon of andere communicatie middelen. Je kunt je aanmelden voor onze mailing lijst, wat commerciele aanbiedingen en ander Notiz Hotel gerelateerd nieuws bevat. We gebruiken het emailadres ook voor de nieuwsbrieven. Wanneer dit niet meer gewenst is staat er onder aan de mail een link om af te melden.

Toestemming

Overeenkomst

Legitiem belang

We gebruiken creditcard details of andere informatie gerelateerd aan betalingen voor de facturering.

Overeenkomst

We verzamelen statistische informatie door het gebruik van cookies voor onderzoek.

Toestemming

Legitiem belang

We streven er niet alleen naar om het veiligheidsniveau met betrekking tot deze data hoog te houden, maar ook onze faciliteiten, de plek waar deze opgeslagen is, door het gebruik van encryptie, fysieke veiligheidsmaatregelen, wachtwoorden, bedrijfsprocedures en beleid, en professionele IT support. Persoonsdata mag in dit geval verwerkt worden in deze context door Notiz Hotel.

Wettelijke verplichting

Legitiem belang

We doen mee aan praktijken die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, vorderingen van derde partijen, of aanvragen van het algemeen belang, zoals het verplicht opslaan en vasthouden van bepaalde informatie in het geval van een crimineel onderzoek, op verzoek van derde partijen met legitiem belang, en op instructies van toezichthoudende autoriteiten die over het verwerken van data gaan.

Toestemming

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Legitiem belang

 

 

 

Jouw rechten

Vanzelfsprekend heb jij ook rechten over jouw opgeslagen data. Hieronder vind je de rechten inclusief een kleine uitleg ervan en de toepassing hiervan binnen Notiz Hotel.

 

Het recht om op de hoogte gesteld te worden

Je hebt het recht om op de hoogte gesteld te worden over wat voor data wij opslaan, op wat voor manier, en voor hoe lang. Dit privacy beleid bijvoorbeeld is een voorbeeld van een dergelijke manier waarop wij onze werkwijze met jou willen delen.

 

Het recht op inzage

Als je wil weten wat voor persoonlijke data we hebben vergaard hebben of verwerkt hebben van jou, dan heb je het recht om hier een kopie van te ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar info@notizhotel.com, en natuurlijk word je gevraagd om jezelf te identificeren.

 

Het recht op rectificatie en vergetelheid

Je hebt het recht om de data te rectificeren of te wijzigen wanneer de informatie incorrect, niet volledig, niet relevant, niet accuraat is, onrechtmatig is of wanneer je vermoed dat de data langer opgeslagen is dan nodig. Ook heb je het recht om je data te laten verwijderen uit het systeem. Dit is mogelijk door een mail te sturen naar info@notizhotel.com.

 

Het recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonlijke data wat jij verstrekt hebt aan ons in een gestructureerd, vaak voorkomend format, conform sectie 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht om bezwaar te maken

Je hebt wettelijk recht om bezwaar te maken, op grond van een specifieke persoonlijke situatie, tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebaseerd op de wettelijke basis van punt (e) of (f) van sectie 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bijvoorbeeld wanneer een taak uitgevoerd word voor het algemeen belang; voor doeleinden van onze legitieme belangen, of die van een derde partij) inclusief het profileren gebaseerd op dergelijke bepalingen [zie clausule 4 van het rooster in dit Privacy beleid]. We stoppen alleen het verwerken van de informatie als het wettelijk vereist is volgens sectie 21(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruiken van jouw data voor directe marketing doeleinden door (i) de opt-out functie te gebruiken die wij onderaan onze mails toevoegen (bv. een email nieuwsbrief), of (ii) door een email te sturen naar hotel@stendenhotel.com. Duidelijkheidshalve: onder voorbehoud van het voorgaande zijn we ten alle tijden bevoegd om berichten te verzenden die geen directe marketing bevatten.